naše silné stránky

Začlenenie do domu

Riešenia LIFE sú vyvinuté na základe konkrétnych požiadaviek trhu a idú ešte ďalej. Predpokladajú nároky na čoraz väčšiu integráciu a spoluprácu s “domácnosťou” zajtrajška: od zámku po osvetlenie, od klimatizácie po elektrospotrebiče.

Pokrokové riešenia

Výrobky LIFE vznikajú v súčinnosti medzi dvoma oddeleniami R&D Špecializovanými, jedno na elektronickú, druhé na mechanickú časť. Úloha vyvíjať riešenia LIFE znamená “robiť rozdiely” v automatizácii.

Úplna spoľahlivosť

Tento nový systém dovoľuje riadenie a prispôsobenie zariadení prostredníctvom využitia softwaru, ktorý sa nainštaluje na PC pomocou prenosného programátora. Pre “riadenie” treba použiť vysielače série VIP2R a VIP4R, ktoré ovládajú všetky v súčasnosti vyrábané prijímače.

Uľahčená inštalácia

S LIFE sa aj tie najvyvinutejšie a najcelistvejšie systémy stanú ľahko inštalovateľnými a to vďaka sérii riešení a technických príprav, ktoré predpokladáme už vo fáze plánovania. K tomu Sa pripájajú ľahké a ucelené návody na montáž: preto pracovníci ušetria čas, optimalizujú vlastnú prácu a dosiahnu čo najlepšie profesionálne výsledky.

Inovatívne služby

LIFE ponúka zamestnancom A používateľom ucelenú škálu osobných služieb: pred, počas a po inštalácii. Od dizajnu po finančné služby, od projektovania po. Po zostavenie,po informatizovanú

Bezpečnosť vo všetkom

Pre LIFE je bezpečnosť zásadnou Hodnotou, čo sa prejavuje na 100% v každom Riešení. V predchádzaní akýchkoľvek nepríjemností vďaka sofistikovaným elektronickým xsystémom, Elektronickým systémom.