Home life

Začlenění do domu

Řešení LIFE jsou vyvinuta na základě konkrétních požadavků trhu a jdou ještě dál. Předpokládají nároky na čím dál větší integraci a spolupráci s „ domácností zítřka“: od zámku po osvětlení, od klimatizace po elektrospotřebiče.

Pokrokové řešení

Výrobky LIFE vznikají ve spolupráci mezi dvěma odděleními R D – jedno na elektrotechnickou, druhé na mechanickou část. Úloha vyvíjet řešení LIFE, znamená „dělat rozdíly“ v automatizaci.

Úplná spolehlivost

Tento nový systém dovoluje āízení a pāizpůsobení zaāízení prostāednictvím využití softwaru, který se nainstaluje na PC pomocí pāenosného programátoru. Pro “āízení” je nutné použít vysílače série VIP2R a VIP4R, které ovládají všechny v současnosti vyráběné pāijímače.

Ulehčená instalace

S LIFE se i ty nejvyvinutější a nejcelistvější systémy stanou lehce instalovatelnými, a to díky sérii řešení a technických příprav, které předpokládáme už ve fázi plánování. K tomu se připojují lehké a ucelené návody na montáž: proto pracovníci ušetří čas, optimalizují vlastní práci a dosáhnou nejlepších profesionálních výsledků.

Inovativní služby

LIFE nabízí zaměstnancům a uživatelům ucelenou škálu osobních služeb: před, během a po instalaci. Od designu po finanční služby, od projektování po sestavení, po informování technickou podporou na zeleném čísle o technických údajích a zvláštních požadavcích.

Bezpečnost ve všem

Pro LIFE je bezpečnost zásadní hodnotou, což se projevuje na 100% v každém řešení v předcházení jakýmkoli nepříjemnostem díky sofistikovaným elektronickým systémům. V nepřístupnosti kódů dálkového ovládání, nové mohutnosti materiálu a hlavně v životnosti a spolehlivosti, která chrání uživatele.