Life Design


Výrobky LIFE vznikajú v súčinnosti medzi dvoma oddeleniami R&D Špecializovanými, jedno na elektronickú, druhé na mechanickú časť. Úloha vyvíjať riešenia LIFE znamená “robiť rozdiely” v automatizácii. LIFE byť členom veľkej skupiny, sledovať dôležité ciele, pracovať bok po boku so zákazníkom, snívať o stále nových riešeniach, opustiť staré, porozumieť výrobku a predviesť ho, hraničiť s nemožným, aby sa vytvorilo možné, potešenie a krása.design life 2
design life 1