Life Design


Produkty LIFE powstają ze współdziałania dwóch sekcji działu Badań i Rozwoju. Jedna z nich odpowiada za część elektroniczną urządzeń, a druga za ich części mechaniczne. Celem LIFE jest bowiem „stworzenie różnicy” w dziedzinie rozwiązań automatycznych. LIFE oznacza podwyższona jakość i troskę o detale dla stworzenia systemu, który przetrwa długi okres eksploatacji. Moc i kontrola odziane w elegancję i klasę...design life 2
design life 1