Life Design


Výrobky LIFE vznikají ve spolupráci mezi dvěma odděleními R D – jedno na elektrotechnickou, druhé na mechanickou část. Úloha vyvíjet řešení LIFE, znamená „dělat rozdíly“ v automatizaci. Být členem velké skupiny, Sledovat důležité cíle, Pracovat bok po boku se zákazníkem, Snít o stále nových řešeních. Opustit staré PorozumÔt výrobku a pāedvést ho HraniËit s nemožným, aby se vytvoāilo možné PotÔšení a krása.design life 2
design life 1