azienda3

The life Company


Vznikla v prostředí skupiny AMP, která je od roku 1972 činná v sektoru plastů a kovů. LIFE představuje iniciativu, která spojuje technologie s nadšením, zkušeností a plány do budoucna, a to s přesným záměrem: stát se novým opěrným bodem ve světovém panoramatu automatizace. Aby dosáhla tohoto cíle, vytvořila skupina AMP vysoce kvalifikovaný a motivovaný pracovní tým a ponechala mu úplnou svobodu v rozvíjení původních plánů. Řešení LIFE vznikají z důsledných technologických a marketingových výzkumů, ale hlavně z touhy vytvořit něco opravdu nového na základě stejné inovativní filozofie.